آی پی شما54.162.50.232 ارسال لغت -لغت نامه لری

 

 

نام شما
لغت لری
لغت فارسی
منطقه
توضیحات لغت

توجه:نمونه صحیح ارسال لغت

توجه:لغات ارسالی شما پس تایید مدیر سیستم به ثبت نهایی میرسد

shift+d= ـــــــــِـــــــــــ

shift+a= ــــــــــَـــــــــــ

shift+s= ــــــــــُــــــــــ